Szoftver szolgáltatásaink

Komplett méretezési és hibaszámítási program csomagot ajánlunk a mérőperemes földgázmérő rendszerekhez, amely a következőket tartalmazza:

Méretezési és eredő mérési bizonytalanság számító alkalmazáscsomag szűkítőelemes mérőelemekhez.

Ezen belül az alábbi mérő típusokhoz készítettük el a méretező alkalmazást:

 • Éles sarkú mérőperemek (Orifice plates: MSZ EN ISO 5167-2:2003)

 • Mérőtorkok (Nozzles: MSZ EN ISO 5167-3:2003)

 • Torok belépésű Venturi csövek (Venturi nozzles: MSZ EN ISO 5167-3:2003)

 • Venturi csövek (Venturi tubes: MSZ EN ISO 5167-4:2003)

 • Kúpos áramlásmérők (Cone meters: MSZ EN ISO 5167-5:2016)

 • Negyedkör belépőélű mérőperemek (régebbi, illetve külföldi szabványok alapján)

 • Kúpos belépésű mérőperemek (régebbi, illetve külföldi szabványok alapján

A mérendő közegeket tekintve az alábbiaknak valósítottuk meg, illetve integráltuk a fizikokémiai jellemző számítási eljárásait:

 • Víz (hideg és meleg víz): IAPWS-IF97

 • Hűtőfolyadékok (Glikol oldatok, stb.), egyéb nevesített folyadékok: CoolProp csomag

 • Egyéb nem nevesített – általános – folyadékok (műszaki irodalomból vett adatokkal)

 • Gőz (telített és túlhevített): IAPWS-IF97

 • Tiszta, egykomponensű ipari gázok (N₂, O₂, H₂, CO, CO₂, Ar, stb…): Refprop, CoolProp csomag.

 • Egyéb nem nevesített – egy-vagy több kömponensű általános – gázok (műszaki irodalomból vett adatokkal)

 • Földgáz: MSZ ISO 6974-1, -2, -3, -4, -5, -6, AGA8 (MSZ EN ISO 12213-2), GERG (MSZ EN ISO 12213-3), GOSZT szabványok, stb…

 • Egyéb gázkeverékek (levegő, nedves levegő, biogáz, kamragáz, kohógáz): CoolProp csomag, illetve a földgáz számítási metódusainak korlátozott használatával

Az általános használatú táblázatkezelő (Apache OpenOffice Calc, LibreOffice Calc) programcsomagokra épülő alkalmazásokkal elvégezhetők mind a fizikokémiai, mind pedig az áramlástechnikai számítások 10 munkapontban.

A közegekre, illetve a mérő-típusokra vonatkozó számítási eljárásokból kétdimenziós mátrixszerűen összeállítható összes kombinációból természetesen még csak a cég gyakorlatában eddig előfordultakat valósítottuk meg.

A méretező rendszer által támogatott operációs rendszerek listája megegyezik az Apache OpenOffice Calc, LibreOffice Calc irodai csomagok által támogatottak listájával, kivétel a CoolProp és a Refprop csomag, amelynek csak Windows operációs rendszer alatt történő használatát valósítottuk meg a méretező rendszerben.

Közegek fizikokémiai jellemzőinek számítása:

 • Relatív sűrűség, üzemi sűrűség, normál állapotú sűrűség

 • Kompresszibilitás (gázoknál)

 • Dinamikai viszkozitás (a sűrűségértékkel ebből igény esetén számítható a kinematikai viszkozitás is).

 • Izentropikus (adiabatikus) kitevő

 • Fűtőérték, égéshő, entalpia

 • Helyi hangsebesség

A mérőelemek jellemzőinek számítása

 • Reynolds-szám, expanziós szám, átfolyási tényező

 • A mérőelemen átáramló mennyiségek: térfogatáram Qv= f (d, p, t, dp)

 • További áramló mennyiségek: sebesség, tömegáram, energiaáram

 • A mérőelem szűkítő nyílása; d= f (Qv, p, t, dp) – kézi iterációval határozható meg

 • A nyomáskülönbség; dp= f (Qv, d, p, t) – kézi iterációval határozható meg

 • Maradó nyomásveszteség

 • Az eredő mérési bizonytalanság számítása az egyes elemek pontossági adataiból

Az alkalmazás kibővített verziója aktualizált bizonytalansági jelleggörbék rajzolására (grafikus ábrázolására) is alkalmas max. 3 nyomáskülönbség távadós rendszer-megvalósítás esetén.