UNIFLOW
műszercsalád

Vissza a nyitólapra

letöltések:

UNIFLOW-200 ismertető
UNIFLOW-200 Műszerkönyv (.pdf)
UNIFLOW-200 kiolvasó program (Zip, Exe)


UNIFLOW-100 ismertető letöltése (.pdf)
UNIFLOW-100 Műszerkönyv letöltése (.pdf)
HONEYWELL DE protokoll bemeneti kártya (DEI4) (.pdf)
Folyamat periféria kártya, HART (HTI15) (.pdf)
Univerzális kommunikációs modul (UKM) (.pdf)
Periódus idő mérés elvén alapuló frekvenciamérő kártya (PDIO484) (.pdf)
Paramétertömb kiolvasó-letöltő program (.zip, .exe)Áramlásmérésről alapfokon - 6.rész

Reményi Tibor, Flow-Cont Kft. (2002.11.28.)


Hozamszámító készülékek

csövek Ebben a részben azokról a készülékekről adunk rövid tájékoztatást, amelyek az áramlásmérő rendszerek primer eszközeinek és terepi távadóinak jelét fogadják, feldolgozzák és ennek eredményeként kiszámítják, kijelzik, regisztrálják, tárolják és esetenként továbbítják a mért anyagáram pillanatnyi és összegzett értékeit. Ez az alapvető funkció.
Ezen túlmenően a korszerű hozamszámítók már számos egyéb szolgáltatást is nyújtanak, pl. ellenőrzik és kijelzik a mérőrendszer állapotát (hurokszakadás), hozzáférhetővé teszik a tervezési adatokat, különféle határértékeket képeznek, trendeket figyelnek sőt műveleteket végezhetnek un. "virtuális" adatokkal, amelyeket a felhasználó konfigurálhat a készülék billentyűzetéről vagy kapcsolódó PC-ről.

Többféle elnevezés

A hozamszámító készülékeket többféle elnevezéssel is illeti a külföldi és hazai szakirodalom és maguk az ipari gyakorló szakemberek is. Hívják őket elsősorban "Flow Computer"-nek, mennyiségszámító-műnek, aritmetikai egységnek, "hozamkorrektornak", áramlásmérő jelfeldolgozónak stb.

Ezeknek a műszereknek a feladatáról és elvárható teljesítőképességéről közel azonos véleményen vannak ma a gyártó- és a felhasználó szakemberek. Természetesen vannak nagyon egyszerű és olcsó eszközök, és kaphatóak nagyon bonyolult, sok feladatot elvégző, intelligens, megbízható - és jóval drágább - készülékek is. A kiválasztás fontos szempontja a készülékek flexibilis programozhatósága és üzem közbeni kezelésének egyszerűsége, valamint a kapcsolódó mérőrendszerek gyors áttekinthetősége.

Követelmények:

A legfontosabb követelmények, amelyeket egy korszerű, ipari üzemben jól használható hozamszámító készüléknek teljesítenie kell, a következők:

  • az üzembiztonság és működési megbízhatóság legyen nagy (nagy élettartam, kellő redundancia, hardver állékonyság, automatikus memóriavédelem stb.)
  • a hosszú idejű relatív mérési bizonytalanság 0,15 %-nál ne legyen nagyobb egyetlen funkcióban sem (ehhez ajánlott a 12 bites bemeneti A/D átalakítás és 16/32 bites CPU)
  • a beépített szoftver feleljen meg a vonatkozó nemzetközi szabványoknak, ajánlásoknak és/vagy fejlesztési eredményeknek
  • az átfolyási egyenletek megoldásán kívül egyéb fizikai-kémiai és termodinamikai számításokat is el tudjon végezni a készülék (pl. sűrűség - és entalpia-számítás, hőtágulások számítása stb.).
  • közvetlenül legyen illeszthető a leggyakoribb primer mérőeszközökhöz
  • nagy adattárolási kapacitás (pl. 30...60 nap minden mért és számított adatra!)
  • optimális fizikai csatornaszám
  • informatív és esztétikus kezelőfelület (jól látható kijelző, biztonságos billentyűzet, feltűnő hibajelzések)
  • legyen közvetlen csatlakozási felülete üzemi számítógépes hálózatokhoz és az internethez
  • kedvező ár/teljesítmény mérőszám (pl. az egyetlen mérőhelyre lebontott költség minimalizálása)

Miért ne a PC-ben számoljunk mennyiséget?

Itt kell említést tenni arról a sokszor felbukkanó kérdésről, hogy miért kell külön (autonóm) készüléket alkalmazni a hozamszámítás céljára, amikor az asztali vagy ipari számítógépek közvetlenül is meg tudnák oldani azokat a feladatokat, amiket egy korszerű intelligens hozamszámító készülék elvégez? Ilyen véleményt általában csak azok hangoztatnak, akik az áramlásmérés mai technikáját és a hozamszámító készülékek teljesítőképességét nem ismerik.
OMH logó Az ipari mérések egyik legbonyolultabb, legtöbb elméleti fizikai és metrológiai ismeretet, kutatási és kísérleti eredményt valamint modern eszközt felhasználó ága az anyagárammérés. A korszerű, nagy teljesítményű hozamszámító eszközökben futó szoftverek olyan bonyolult áramlástani-, hidromechanikai-, gáz-kinematikai-, egyéb fizikai-kémiai és termodinamikai számításokat hajtanak végre, hogy ezeknek a szoftvereknek az egyenkénti megírása minden tekintetben nagyon drága, egészében gazdaságtalan lenne. A program ráadásul olyan méretű erőforrásokat venne el az adatgyűjtés, a megjelenítés, az üzemirányítás és gazdasági elemzés eredetileg kifejezetten PC-re tervezett kapacitásából, hogy ezzel felborítaná az egész feladatorientált struktúra ésszerűségét.
Véleményem szerint mind a megbízhatóság, kezelhetőség, és gazdaságosság szempontját tekintve a legjobb megoldás az, ha autonóm, különválasztott funkcióként kezeljük a folyadékok, gőzök és gázok áramlásának ipari méretű és ipari igényű méréseit. Az anyag- és energiaáramokkal történő szigorú elszámolás (OMH) is azt követeli meg, hogy kompakt, külön ellenőrizhető, kalibrálható és/vagy hitelesíthető mérőeszköz álljon rendelkezésre, az ilyenfajta mérésekre.