Vissza a nyitólapra

A FLOW-CONT KFT. MINŐSÉGPOLITIKÁJA

Tanusítási okirat

A Flow-Cont Intelligens Mérő- és Szabályozóberendezéseket Fejlesztő Kft. tulajdonosai és felső vezetői elkötelezettek arra, hogy a Társaságot a vevők igényei, valamint a magyar jogszabályok és az Európai Unió honosított szabványai szerint működtessék, a minőségirányítási rendszert folyamatosan fejlesszék.

Minden technológiánkban, termékünkben és mérnöki szolgáltatásunkban kifejezésre juttatjuk a minőség és a minőségellenőrzés fontosságát. A minőség legfontosabb mértékének a vevők/megrendelők megelégedettségét tekintjük, amelyet egyrészt termékeink funkcionális megfelelőségével, másrészt rugalmas és minden tekintetben kultúrált vállalkozói magatartásunkkal kívánunk elérni.

Minőségpolitikánk alapja a szakmai megbízhatóság és a szállítási pontosság. Ennek a filozófiának rendeljük alá a minőségcéljainkat, melyeket évente a vezetőség határoz meg, és értékeli a kitűzött célok teljesítését, eredményességét.

A legfontosabbnak a minőségirányítás tárgyszerűségét, a gyakorlati előírások igényességét és végrehajthatóságát tartjuk. Minden terméket és szolgáltatást valamilyen konkrét rendszerbe illesztve vizsgálunk és a magasan képzett, tapasztalt munkatársak feladatává tesszük, hogy a minőségirányítási eljárásokat és munkautasításokat értelemszerűen kezeljék, használják, és javaslataikkal segítsék elő annak fejlesztését.

A vezetőség súlyt helyez a minőségpolitika Társaságon belüli közmegegyezéses vállalására, ennek érdekében a minőségcélokat áttekinthetően, érthetően és tömören igyekszik mindig megfogalmazni, és minden munkatárssal ismertetni.

Fontos tényezőnek ítéljük a munka minden szakaszában az etikai normák tiszteletben tartását. Az üzleti és szakmai tisztességet nem gondoljuk szembeállíthatónak. Munkatársaink egyéni képességeit, vállalkozási készségét a személyes megbecsülés és az igényesség fenntartásának eszközeivel állítjuk a minőségpolitika szolgálatába.

Minőségfilozófiánk: