Gyártmányaink

Mérőperemes jelképzők

Méretezés és kivitel: az MSZ EN ISO 5167-2:2003. vagy a BS1042:1.2:1998 illetve az ISA/AGA vagy egyéb egyedi specifikáció szerint. A különféle folyadék és gáz közegekre a méretezéseket a Flow-Cont kft. saját fejlesztésű méretező programjaival és alkalmazásaival végezzük.

Mérettartomány: DN 15 … DN 1200

Technológiai (szilárdsági) határok: 0…250 bar és -40…+500 °C

Anyagminőség: a technológiai igénybevételnek megfelelő normál acél, hőálló acél vagy különleges acélötvözet

Minőségtanúsítás: a szerkezeti anyagok minőségi bizonyítványaival, egyedi geometriai ellenőrzéssel kalibrálással), penetrációs vagy radiográfiás vizsgálatokkal, igény szerinti nyomáspróbával. DN 25-nél kisebb mérőperemek egyedi laboratóriumi kalibrálását is elvégezzük.

Venturi cső

Ajánlott alkalmazási terület:

 • Olyan folyadék-, gőz- és gázmérések, ahol lényeges követelmény, hogy az áramlási veszteség (nyomásesés) kicsi maradjon
 • Szennyezett, korrozív anyagok mérése

Méretezés és kivitel: az MSZ EN ISO 5167-4:2003. szerint a Flow-Cont Kft. saját fejlesztésű szoftverével.

Mérettartomány: DN 50 … DN 1200

Technológiai (szilárdsági) határok: 0…250 bar és -40…+500 °C

Anyagminőség: a technológiai igénybevételnek megfelelő normál acél, hőálló acél vagy különleges acélötvözet

Minőségtanúsítás: a szerkezeti anyagok minőségi bizonyítványaival, egyedi geometriai ellenőrzéssel (kalibrálással), penetrációs vagy radiográfiás vizsgálatokkal, igény szerinti nyomáspróbával.

** Külön igényre a teljes beépítést és üzembe helyezést is vállaljuk! **

UC-840-xx
 • kis méret, táblaműszer kivitel
 • bővítési lehetőségek
 • nagy megbízhatóság, hosszúidejű adatvédelem
 • paraméterezhető típusprogramok
 • önálló jelfeldolgozóként vagy hálózatba kapcsolt egységként is alkalmazható
 • nagy teljesítőképesség, kedvező ár

Alkalmazás:

Az UNICALC jeldolgozó család tagjai analóg és kétállapotú jelek fogadására alkalmas, műszertáblába építhető, kijelzővel ellátott készülékek. Nagyobb bemeneti jelszámú változatoknál a jelfogadás különálló TS35 sínre szerelhető hető I/O modulokkal történik. A jelfeldolgozó család tagjai a bemeneti jelfogadó áramköröktől és a beégetett programoktól függően sokféle irányítástechnikai feladat kijelzés, határérték figyelés, elszámolás, beavatkozás, szabályozás, adattárolás ellátására alkalmazhatók.

Tipikus előre gyártott programokkal támogatott alkalmazási területek:

 • energiahordozók (gőz, földgáz, melegvíz, stb.) mennyiségének, energiatartalmának számítása, összes szállított hőmennyiség, vagy energiatartalom meghatározása
 • adagolás, lecsapolás-, töltés és ürítés vezérlés
 • közegáram számítás mériperemes, indukciós, vízórás, nyitott csatornás stb.érzékeléssel
 • szintmérés, tartály térfogat-, ki és betárolt mennyiség számítása

Egyedi – a felhasználói igényektől függő feladatmegoldó programok is készíthetők, ezek leggyakoribb felhasználási területei az adatgyűjtő és felügyeleti rendszerek.

Fontosabb készülékjellemzők:

Az UNICALC készülékek analóg és kétállapotú bemenetekkel, továbbá kétállapotú és analóg kimenetekkel egyaránt rendelkezhetnek. A fogadható jelek számát és fajtáját a jelfogadó kártyák határozzák meg. Ennek megfelelően a készülék család tagjai típusszámban is különböznek. Kis bemeneti jelszám max 8 db – esetén a kompakt kivitelt, nagyobb bemeneti jelszám max. 16 db analóg és max. 16 db kétállapotú jel – esetén a kihelyezett jelfogadó egységgel felszerelt kivitelt ajánljuk. A jelenlegi választékot a műszaki adatok fejezet tartalmazza.

Mindegyik készülék rendelkezik RS232-es soros adatátviteli kapcsolattal, amely folyamatos (ON-LINE) vagy időszakos (OFF-LINE) adatkiolvasásra egyaránt felhasználható.

Az UNICALC a bemenőjeleket a beégetett felhasználói program szerint dolgozza fel. A bemenő adatok és a számított értékek 2 x 20 karakteres 5mm karakter nagyságú, háttér-világításos LCD kijelzőn jeleníthetők meg. Kiválasztásuk az előlapon található 4 db fólia-nyomógombbal lehetséges.Ugyanezekkel a nyomógombokkal állíthatók be az alkalmazási paraméterek, azaz a típusprogramban változóként meghatározott jellemzők, például a méréstartományok, mértékegységek, határértékek stb. Az új értékek nem felejtő EEPROM memóriában kerülnek tárolásra.

A készülék képes a mért és számított adatok ciklikus vagy eseményfüggő tárolására. Az adatok – melyek elemmel védett memóriában kerülnek tárolásra PSION zsebszámítógéppel kiolvashatók és az UNITAB adatgyőjtő és megjelenítő rendszerbe áttölthetők. Speciális programjai és nagy mérési pontossága alkalmassá teszik elszámolási mérések kialakítására is.

Kiegészítő egységek az UC-840-xx-hez

UH103 soros vonali illesztő

RS232-es soros adatkimenettel rendelkező jelfeldolgozó egységek, nagy távolságú adatátvitelt biztosító – RS485-ös kétvezetékes hálózatba történő csatolására alkalmazható, úgy hogy egyben a galvanikus leválasztást is elvégzi. IP00 védettségű, TS35 sínre szerelhető kivitelben készül.

UT103 tápegység

A programozható jelfeldolgozó egységeink, vagy hasonló teljesítményigényű elektronikák táplálására alkalmazható. Rendszereinkben az UNICALC jelfeldolgozó táplálására használjuk. Rendelhető 2x24VDC illetve 1x24VDC kimenettel. A hálózati zavarok ellen zavarvédelmi áramkörrel rendelkezik. IP00 védettségű, TS35 sínre szerelhető.

UI901 távadó illesztő

Kétcsatornás illesztő egység, amely két távadó táplálását és ezek 4-20mA-es jelének 0-10V-ra történő átalakítását végzi. A bemeneti és kimeneti jel a 24V-os tápfeszültségtől galvanikusan független. Tipikus felhasználás a kétvezetékes távadók jelének feszültségbemenetű PLC bemenetéhez történő illesztése anélkül, hogy a szokásos lezáróellenállásos megoldás hátrányával – az A/D átalakítás felbontását tekintve az élőnullás jel alsó résztartományának “elvesztésével” – kellene számolnunk.

UI401 négycsatornás teljesítmény kapcsoló

Megbízható, hosszú élettartalmú kapcsoló egység. Pneumatikus és hidraulikus útszelepek, mágnes szelepek működtetésére szolgál. Négycsatornás kivitelben készül, az egyes csatornák kapcsoló segítségével kézzel is működtethetők. A működtetést teljesítmény FET végzi, az kapcsolásdi állapotot LED jelzi.

UI904 szelepvezérlő

Szabályozásra alkalmas, folyamatos átviteli karakterisztikájú mágnes szelepek (proporcionális szelepek) működtetésére alkalmas készülék. A mágnes szelepet a bemenő 0-10V jel hatására impulzus-szélesség modulált jel vezérli. Jellemző felhasználási terület a hidraulikus és pneumatikus szabályozástechnika.

UI905 léptetőmotor vezérlő

Kétfázisú bipoláris – kis és közepes teljesítményű – léptető motorok vezérlésére használható. A vezérlés két üzemmódban lehetséges, külső léptető impulzusokkal, vagy külső engedélyezés mellett belső léptető frekvenciával. A beállítási pontosság növelését fél-lépés állítás teszi lehetővé.

UI301 kontaktus távadó

Négy potenciálmentes kontaktus bináris kód szerint vezérel egy 0-20mA tartományban működő áramgenerátort. Az áramjelből dekódolható a kapcsolók állása. Tipikus felhasználási terület: meglévő, nem bővíthető kábelezés esetén az érszám optimalizálása.